Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Izjava o pristupačnosti
Transparentnost
Izjava o pristupačnosti

Općina Kršan, kao jedinica lokalne samouprave, poduzima mjere kako bi svoje mrežne stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.) kojim se preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Kršan (www.krsan.hr).

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište Općine Kršan djelomično je usklađeno s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Dio slika na stranicama nema prikladan opis zbog ograničenja korištenog sustava za upravljanje sadržajem

 • Dio poveznica nije istaknut

 • Na stranicama ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom

 • Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida

 • Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta

 • Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta

 • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice

 • Pojedini dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta

 • Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije

 • Na stranicama ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama

 • Na pojedinim stranicama, gdje ima više teksta, nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu

 • Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni

 • Responzivnost mrežnih stranica i aplikacija – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika - osigurana je djelomično i ne za sve sadržaje

b) nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Općina Kršan se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Kršan kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja mrežnih stranica Općina Kršan želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Općine Kršan putem e-mail adrese pristupacnost@krsan.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

- vaše ime i e-mail adresu,

- adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
- oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
Općina Kršan će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je dana 25. kolovoza 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu Izjave Općina Kršan je provela početnu procjenu usklađenosti svojih mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti.

Ova Izjava sastavljena je temeljem samoprocjene koju je provela Općina Kršan i temeljem ocjene tvrtke koja nam pruža web hosting uslugu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Općine Kršan uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Općine Kršan putem e-mail adrese pristupacnost@krsan.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

- vaše ime i e-mail adresu,

- adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
- opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Općine Kršan će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Općine Kršan na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up