Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove

- Voditeljica Odsjeka: Vilma Stankić, ing. građ.

- Referent - komunalni redar:

- Viši stručni suradnik za urbanizam i graditeljstvo: Tamara Stojšić Cvečić, mag. ing. aedif.

- Viši referent za komunalno gospodarstvo i poljoprivredni redar: Rosana Klarić, bacc. ing. agr.

 • Telefon: 052 / 378 – 224

 • E-mail: rosana.celic@krsan.hr

  U Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 • priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području općine Kršan,

 • valorizacija prirodnog i graditeljskog nasljeđa,

 • poslovi uređenja naselja, izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,

 • poslovi u svezi gospodarenja stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Kršan,

 • poslovi u svezi uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina,

 • poslovi dani u nadležnost temeljem odredaba Zakon o komunalnom gospodarstvu,

 • poslovi vezani uz zaštita okoliša,

 • te drugi poslovi vezani za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up