Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove

- Voditelj Odsjeka:

 • Telefon:

 • E-mail:

- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i informiranje: Zoran Karlić, mag. turism. cult.

- Viša referentica za uredsko poslovanje: Sandra Jurasić, oec.

- Administrativna tajnica: Orijana Načinović

- Čistačica: Livija Šestan

U Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i administrativni poslovi iz nadležnosti općine, odnosno obuhvaćaju:

 • pravne, savjetodavne, protokolarne i administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela,

 • sudjelovanje u izradi akata za Općinsko vijeće i općinskog načelnika,

 • poslove općinske samouprave i uprave u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima o neposrednog utjecaja na njihov život i rad,

 • imovinsko-pravne poslove iz nadležnosti općine,

 • pravne i savjetodavne poslove iz djelokruga rada Odjela,

 • poslove vezane uz zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan,

 • poslove vezano uz provođenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljišta u vlasništvu države,

 • poslove vezane uz provođenje programa socijalne skrbi,

 • prijem i otprema pošte, arhivske poslove, održavanje prostora, te druge poslove,

 • te druge poslove vezane za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up