Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Općina Kršan
Arrow pointing to next item
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Općinska uprava Općine Kršan ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice - odsjeke - obavljaju poslovi po pojedinom području rada, radi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Kršan.

Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnica odjela koji pored obavljanja pravnih poslova organizira rad u Odjelu, te je ujedno i odgovoran za njegov rad.

- Pročelnica Odjela: Glorija Fable, dipl. iur.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up