Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Građani
Arrow pointing to next item
Odbor za kulturu i školstvo
Kultura
Odbor za kulturu i školstvo

Temeljem članka 28. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13., 02/18., 5/20., 2/21.) i čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09., 07/13., 13/13., 05/15., 2/18., 2/21.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu i školstvo

I.                    

Osniva se Odbor za kulturu i školstvo Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan.

II.                  

Odbor iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana.

III.

U Odbor se imenuju:

  1. Zoran Karlić - za predsjednika,

  2. Tihana Horvatek - za člana,

  3. Davud Mešinović - za člana.

IV.               

Odbor ima zadaću da:

- svojim prijedlozima za poduzimanje potrebnih aktivnosti na području kulture i školstva istupa prema Općini Kršan,

- na terenu utvrdi stanje kulturne baštine Općine Kršan, te potrebe djece i predškolskih i školskih ustanova, te predloži Općinskom Vijeću i općinskom načelniku mjere koje bi trebalo poduzeti na očuvanju i unapređenju kulturne baštine, te predškolskih i školskih programa i aktivnosti, konzultirajući pritom nadležne institucije i ustanove,

- učestvuje u organizaciji kulturnih događaja i aktivnosti na području Općine Kršan, sudjeluje u realizaciji istih, te u tom cilju surađuje sa Turističkom zajednicom Općine Kršan, organizacijama, institucijama i drugim subjektima,

- izvršava ostale poslove vezane za kulturu i školstvo, a temeljem prijedloga Općinskog Vijeća i općinskog načelnika.

V.                  

Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 15/2017).

VI.               

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2144/04-05-21-16

Kršan, 16. rujna 2021.

 

Predsjednik vijeća Lucian Mrzlić, v.r.

 

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up