Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Poduzetnici
Arrow pointing to next item
Poljoprovredna zadruga “Čepić polje”
Poljoprovredna zadruga “Čepić polje”

Adresa: Blaškovići 12, 52232 Kršan

OIB: 46553957214
Žiro-račun: 2402006-1100292414
TEL: 052 880 226 / FAX: 052 880 227
GSM: 091 1 863 190
E-mail: ceppol@optinet.hr
Kontakt osoba / Upravitelj zadruge: Robert Fable
Predsjednik Skupštine: Đani Fajman
Nadzorni odbor zadruge:
• Atif Šahdanović,
• Miljenko Herić,
• Josip Buretić

Broj članova zadruge: 17

Članovi:

 1. Đani Fajman, Letaj 21, Kršan tel: 098 309 412

 2. Mladen Herić, Kožljak 121, Plomin tel: 052 864-046

 3. Miljenko Herić, Kožljak 121, Plomin tel: 098 791 539

 4. Davor Žvanja, Kožljak 1, Plomin tel: 095 823 2586

 5. Romano Kontuš, Kožljak 71, Plomin tel: 098 366 778

 6. Franko Kvalić, Vozilići 25A, Plomin tel: 092 142 9795

 7. Renato Celić, Čambarelići 25, Kršan tel: 098 224 966

 8. Dušan Peteani, Jesenovik 47, Šušnjevica tel: 098 163 6731

 9. Denis Honović, Lanišće 3 Čepić, Kršan tel: 091 518 1133

 10. Silvano Orbanić, Kašćergani 24, Pazin tel: 098 928 8113

 11. Josip Buretić, Mandići 8, Boljun tel: 052 631 039

 12. Kristijan Vlah, Paz 10, Boljun tel: 099 468 4800

 13. Zdenko Juričić, Čepić polje, Honovići 18, Kršan tel: 052/867 603

 14. Goran Tončinić, Boljunsko polje 35, Boljun tel: 052 631 083

 15. Atif Šahdanović, Industrijska 4, Potpićan tel: 098 931 9516

 16. Danijel Beletić, Kožljak 134, Plomin tel: 099 400 6311

Ulog člana zadruge: 1.000,00 kn

Poljoprivredna zadruga Čepić polje, Kršan počinje s radom 03. listopada 2003. godine osnivačkom skupštinom na kojoj se donose Pravila Poljoprivredne zadruge Čepić polje kao temeljni akt zadruge, te tijela zadruge, Skupština i Nadzorni odbor, sa svojim zadacima, pravima i obvezama. Akt o osnivanju zadruge potpisali su 13 zadrugara, čime postaju osnivači, te ujedno ravnopravni članovi Skupštine zadruge. Imenom i prezimenom osnivači su: Franko Kvalić, Đani Fajman, Sergen Salamun, Miljenko Herić, Mladen Herić, Romano Kontuš, Renato Celić, Robert Bučić, Dušan Peteani, Bruno Licul, Denis Honović, Mehmed Mujanović i Davor Žvanja. Osnivačkom skupštinom izabrao se i prvi Nadzorni odbor u sastavu: Sergen Salamun, Romano Kontuš i Đani Fajman, predsjednik Skupštine Franko Kvalić kao i Upravitelj zadruge Emil Ferjančić.
Ideja o osnivanju zadruge razvijala se na bazi dva strateška dokumenta razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan. To su Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te Program razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan donesenih 2002. godine od strane općine u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam, Poreč. Ideja vodilja ovih dvaju dokumenata jest revitalizacija poljoprivrednog kompleksa Čepićkog polja na bazi razvoja manjih obiteljskih gospodarstava koji obrađuju državno poljoprivredno zemljište ukupne površine cca 1.100 ha putem dugogodišnjeg zakupa. Na toj osnovi se i osniva Poljoprivredna zadruga koja okuplja poljoprivredne proizvođače, pretežno stočarskog usmjerenja, zakupce državnog poljoprivrednog zemljišta u Čepićkom polju, s ciljem zajedničkog djelovanja u formiranju poljoprivredne politike i smjernica razvoja ovog kraja. Zadruga je otvoreno društvo, gdje se na skupštinama raspravlja i donose odluke o pristupanju novih članova, kao i o istupanju postojećih članova. Općina Kršan od samog početka i kroz sve ove godine pomaže radu Poljoprivredne zadruge Čepić polje, te čini sve kako bi osigurali uvjete stvaranju mogućnosti profesionalnog bavljenja poljoprivredom.
Danas Poljoprivredna zadruga Čepić polje broji 18 članova. Predsjednik Skupšine je Đani Fajman, upravitelj zadruge Robert Fable. Nadzorni odbor čine Atif Šahdanović, Miljenko Herić i Stojan Buretić. Poljoprivredna zadruga Čepić polje uz pružanje knjigovodstvenih usluga zadrugarima na jednom mjestu, omogućuje i obavljanje drugih administrativnih poslova u komunikaciji s tijelima Općine Kršan, Istarske županije, te Republike Hrvatske. Pruža mogućnost nabavke repromaterijala i sirovine za poljoprivrednu djelatnost,a tijekom ljetnih mjeseci omogućuje i otkup svježeg voća i povrća. U suradnji s Općinom Kršan već dugi niz godina sufinancira podizanje dugogodišnjih nasada putem nabavke sadnog materijala. Kroz taj program na području Općine Kršan posađeno je nekoliko tisuća maslina, voćaka i vinova loza. Već tradicionalno nastupa na nekim lokalnim sajmovima gdje se nude domaći poljoprivredni proizvodi ovog kraja.
Među zakupcima Čepićkog polja razvilo se uspješno nekoliko obiteljskih gospodarstava koji se bave stočarstvom, proizvode mlijeko, razne vrste sireva, te ostale proizvode od mlijeka. Uz objekt farme tvrtke Bioadria d.o.o. kao najveći poljoprivredni subjekt, uspješno obrađuju zemlju, poduzimaju agrotehničke mjere zaštite, unatoč raznim elementarnim neprilikama kojim ovo područje bude pogođeno. Uz osnovnu proizvodnju mlijeka neka gospodarstva investirala su u opremu i pogon mini sirana, gdje na vlastitom pragu nude razne vrste sireva i druge proizvode od mlijeka. Na području Čepićkog polja i šire u tom smjeru djeluju OG Šahdanović, PG Fajman, PG Buretić , Goran Tončinić
Ciljevi Poljoprivredne zadruge Čepić polje u narednom periodu idu u smjeru osnaživanja, jačanju prepoznatljivosti te marketinškog iskoraka kako obiteljskih gospodarstava, tako i njihovih proizvoda. Treba pomoći obiteljskim gospodarstvima da u okviru svojih djelatnosti imaju mogućnost pružanja kompletne usluge ruralnog vida turizma. To uključuje i uvid u svakodnevnu poljoprivrednu djelatnost organiziranih turističkih tura, pružanje usluga kušanja proizvoda i smještaja na vlastitom gospodarstvu, organiziranja raznih tematskih događaja itd. Zadruga se aktivno uključila i u osnivanje udruge LAG Istočne Istre koji bi trebao funkcionirati kao most između samih poljoprivrednika i njihovih projektnih ideja, te fondova i sredstava Europske Unije koji će nam biti na raspolaganju. Usporedo s razvojem stočarstva kao osnovne poljoprivredne djelatnosti ovog područja treba osigurati potrebne uvjete i poticati druge oblike poljoprivrednog privređivanja koji idu u smjeru održivog razvoja. Moguće prilike čine ekološka poljoprivreda, očuvanje i značaj samoniklog bilja, proizvodnja zdrave hrane, med i ostali pčelinji proizvodi, te zaštita staništa i komercijalizacija bijelog i crnog tartufa.

Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up