Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Objava Poziva za dostavu ponuda u postupku jednos nabave – nabava radova – Konstr. sanacija zgrade na k.č. 23/zgr k.o. Plomin - II. faza

Objava Poziva za dostavu ponuda u postupku jednos nabave – nabava radova – Konstr. sanacija zgrade na k.č. 23/zgr k.o. Plomin - II. faza

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/17, URBROJ: 2163-22-23-1 od  24. srpnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – nabava radova -  Konstruktivna sanacija zgrade na k.č. 23/zgr  k.o. Plomin u naselju Plomin -   II faza, dana 25. srpnja 2023. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

 

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up