Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području „Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva“

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području „Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva“

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na području „Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva“ od 23.11.2023.godine, Općina Kršan objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan na području Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok sa Centrom Agropoduzetništva.

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u ovom Javnom natječaju iznosi 15 dana, a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta Javnog  natječaja u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Kršan.

Zadnji dan za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine izložene na prodaju dan 19.12.2023. godine, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je tel. 052/378-222.

Ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u ovom Javnom natječaju  (osobno dostavljene ili upućene putem pošte) s naznakom „NE OTVARAJ“ moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu Općine Kršan najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, odnosno najkasnije do 19.12.2023. godine, do 15:00 sati.

Prijemni ured Općine Kršan nalazi se na adresi: Blaškovići 12, 52232 Kršan (prizemlje).

Ponude za kupnju nekretnina koje su izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINA U PROIZVODNO - POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK S CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA - NE OTVARAJ» na sljedeću adresu: 

OPĆINA KRŠAN

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan na području „Proizvodno – poslovne zone Kršan Istok sa Centrom Agropoduzetništva“, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

                                                                                                       PPovjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan na području „Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok sa Centrom Agropoduzetništva“

Urbanistički plan uređenja Radna zona Kršan Istok (UPU): https://krsan.hr/notices/547

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan na području Proizvodno poslovne zone Kršan – Istok sa Centrom Agropoduzetništva

Odluka o Programu poticajnih mjera za poduzetnike u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan - Istok sa Centrom agropoduzetništva

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up