Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Javni poziv za financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024.

Javni poziv za financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024.

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Općina Kršan dana 29. siječnja 2024. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kršan za 2024.

Rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2023.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se mogu poslati :

 • putem e-pošte: potpore@krsan.hr (preporuča se) ili

 • predati osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresi Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. – ne otvarati“ ili

 • poslati preporučenom poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024.– ne otvarati

Dokumentacija:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta (4-1. Obrazac opisa prijave 2024.)

 2. Obrazac proračuna programa ili projekta (4-2. Obrazac proračuna prijave 2024.)

 3. Obrazac DVO-FIN – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

 4. Ispunjena izjava o ukupnom broju članova udruge, broju članova udruge s područja Općine Kršan te drugih jedinica lokalne samouprave (4-3. Izjava o broju članova udruge 2024.)

 5. Dokaz o registraciji udruge (Registar udruga – Ministarstvo pravosuđa i uprave: https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!udruge),

 6. Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija (izvadak iz registra ili adresa elektroničke baze podataka: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/),

 7. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Udruge za 2023. i dokaz o uredno predanom izvješću ovjeren od strane FINA-e (za one koji su u 2023. koristili sredstva iz Proračuna Općine Kršan),

 8. Zapisnik sa sjednice Skupštine udruge na kojoj je usvojen financijski plan za 2024.,

 9. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

 10. Potvrda Ministarstva financijaPorezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave (ne starija od 30 dana),

 11. Izvadci iz medija, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih projekata ili manifestacija (nije obavezno ali je poželjno).

Izvješće o korištenim sredstvima u 2024. dostavlja se 60 dana od isteka 2024. tj. do 1. ožujka 2025. na sljedećim obrascima:

 1. 9-1. Obrazac opisnog izvještaja Udruge za 2024.

 2. 9-2. Obrazac financijskog izvještaja Udruge za 2024.

Napomena: Moli se korisnike da si preuzmu navedene obrasce uz ostalu dokumentaciju.

Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Javnim pozivom, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Općine Kršan za 2024.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

OBRASCI ZA IZVJEŠĆE:

Izvješće o korištenju sredstava u 2024. (Rok za dostavu 1. ožujka 2025.):

 

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up