Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Objava Javne rasprave o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Objava Javne rasprave o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 18/23) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASA: 350-03/23-01/06, URBROJ: 2163-22-24-35 od 23. travnja 2024. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

 J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN d.o.o. Pula, Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-03/23-01/06, URBROJ: 2163-22-24-35 od 23. travnja 2024. godine.

2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 06. svibnja  2024. godine do 20. svibnja 2024. godine.

 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostoriji sale za sastanke Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje Prijedloga Plana za sve zainteresirane radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana dana 13. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostoriji vijećnice Doma kulture u Kršanu, na adresi Kršan 35A, Kršan.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 20. svibnja 2024.godine (ponedjeljak).

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

·         da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,

·         da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

·         da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

·         da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

7.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up