Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu PPUOK

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu PPUOK

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Na temelju članka 104. i članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2144/04-01-17-3 od 01. veljače 2017. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

P O N O V N U J A V N U R A S P R A V U

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Kršan

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka 3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2144/04-01-17-3 od 01. veljače 2017.godine.

3. Ponovna javna rasprava održati će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 13. veljače 2017. godine do 20. veljače 2017. godine.

4. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi

.

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan održati će se za sve zainteresirane 16. veljače 2017. godine (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 20. veljače 2017. godine (ponedjeljak).

8. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

9. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up