Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Ovjava Javne rasprave o Prijedlogu I. ID UPU naselja Potpićan

Ovjava Javne rasprave o Prijedlogu I. ID UPU naselja Potpićan

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19, 10/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

J A V N U R A S P R A V U

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan

1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN.

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine.

3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 04. studeni 2019. godine do 18. studeni 2019. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi

.

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan održati će se za sve zainteresirane dana 11. studeni 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 18. studeni 2019. godine (ponedjeljak).

8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

9. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up