Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/21) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

J A V N U R A S P R A V U

o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN j.d.o.o. Pula, Kašćuni 1, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine.

2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 22. studeni 2021. godine do 06. prosinca 2021. godine.

3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje Prijedloga Plana radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana dana 01. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Kršan na dan javnog izlaganja.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 06. prosinca 2021.godine (ponedjeljak).

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

· da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana

· da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja

· da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

· da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

7. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up