Search icon
Pretraži
Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Objava Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Objava Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Loading spinner
Podijeli s drugima
Arrow

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan i njegovom upućivanju u javnu raspravu KLASE: 350-02/19-01/01, URBROJ: 2163-22-23-123 od 07. prosinca 2023. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

 J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/19-01/01, URBROJ: 2163-22-23-123 od 07. prosinca 2023. godine.

3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 21. prosinca  2023. godine do 19. siječnja 2024. godine.

 4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati i biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr .

5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održati će se za sve zainteresirane dana 08. siječnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Doma kulture u Kršanu, na adresi Kršan 35A, Kršan.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 19. siječnja 2024.godine (petak).

7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

8.  Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

POVEZNICA NA PRIJEDLOG PLANA: https://krsan.hr/notices/665

Line
Logo made by Alt
© 2024 Općina Kršan. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Arrow pointing up